Sekretess och säkerhet

Få fullständig insyn och sinnesro om när och hur din företagsinformation används

Säkerhetscenter

Din helhetslösning för att ha koll på företagets data och säkerhet i en enda användarvänlig, visuell översiktspanel.

 • Säkerhetsöversikt

  Kontrollera säkerheten från ett enda ställe. Övervaka hur, var, när och av vem som företagets data används och hantera misstänkt användar- och kontoaktivitet i realtid.

 • Användaråtkomst och enhetslogg

  aviseringar om när och var dina användare loggat in de senaste 60 dagarna. Identifiera misstänkta enheter och tvinga utloggning för att skydda företagets data och förhindra risker som kontodelning.

 • Regler och varningar

  Skapa anpassade regler för att automatisera säker praxis – som att markera IP-adresser som säkra eller ange tidsbegränsad åtkomst – och stoppa säkerhetsöverträdelser och dataläckor innan de uppstår.

 • Tips om säkerhetshantering

  Få tips om hur du skyddar dig mot risker, styr användarnas beteende och hanterar säkerhetsvarningar utifrån dina anpassade användarinställningar.

Synlighet och inloggningsskydd

Användarvänliga funktioner hjälper dig att kontrollera användaråtkomsten. Allt från hur användare loggar in på företagets konto till vad de kan se och göra i Pipedrive

Hantering av organisationsdata

På Pipedrive tar vi säkerhet och sekretesspå allvar – både när det gäller vår produkt likväl som för vår organisation – för att skydda den information som våra kunder anförtror oss

 • GDPR

  Pipedrive är fast besluten att uppfylla GDPR-kraven, skydda registrerades rättigheter och säkerställa ansvarsskyldighet på alla nivåer.

 • Utbildning för hela företaget

  Dataskydd går utöver det arbete som våra säkerhets- och sekretessteam gör. Varje Pipedrive-medarbetare utbildas för att göra sin del i att skydda dina data.

 • Datalagring och -kryptering

  Du äger dina data och vi använder aldrig dem i andra syften än för tjänsten vi förser dig med. Du kan alltid exportera dem, överföra dem via API:et eller begära att vi raderar dem.

 • Dataskyddsombud

  Pipedrive har sedan 2017 ett eget dataskyddsombud som leder arbetet med efterlevnad av dataskyddslagar och -regler.

Säker infrastruktur

Få bergsäker värdinfrastruktur med dagliga säkerhetskopieringar på flera platser. Föredras av tiotusentals kunder runt om i världen

 • Datalagring i världsklass

  Vi lagrar och skyddar dina data med hjälp av värdinfrastruktur i världsklass i Rackspace och AWS. För optimal prestanda och efterlevnad finns värdinfrastrukturen för Pipedrives användardatabas i Europa, Afrika, Indien, Israel, Turkiet och Kazakstan i Frankfurt medan data från användare i andra länder lagras i datorhallar i USA.

 • Kryptering och datahantering

  Vi använder den senaste krypteringen för all data, oavsett om den är i vila eller överförs över offentliga nätverk, för att säkerställa maximal drifttid och säkerhet.

 • Dagliga säkerhetskopieringar

  Vi säkerhetskopierar dagligen dina data för de senaste tre månaderna. Säkerhetskopiorna krypteras sedan och skickas till en säker plats för ytterligare trygghet.

Certifikat

SOC 2
US-EU Privacy Shield

Hjälpmedel

Tillägg om databehandling
Vitbok
RFC 2350
Pipedrives program för sårbarhetsredovisning

Används av över 95 000 företag i 179 länder

Bli en av säljexperterna

eller

eller
Se demo