Privaatsus ja turvalisus

Äriandmete kasutamise aja ja viisi täielik läbipaistvus tagab sulle meelerahu

Turvakeskus

Koht, kus saad kogu ettevõtte teabel ning turvalisusel ühe lihtsa ja selge graafilise töölaua abil silma peal hoida.

 • Turvalisuse töölaud

  Halda kõigi andmete turvalisust ühest kohast. Jälgi, kes, kus, millal ja kuidas sinu ettevõtte andmetele ligi pääseb ning tegele kahtlaste kasutajate ja tegevustega reaalajas.

 • Kasutajate ja seadmete juurdepääsulogid

  Telli teavitused sisselogimiste aja ja koha kohta viimase 60 päeva jooksul. Märgi ära kahtlased seadmed ja sunni need välja logima, et kaitsta oma andmeid ning ennetada võimalikke ohtusid, nagu kontode jagamised.

 • Reeglid ja hoiatused

  Sea ise turvareeglid, millega turvatoiminguid automatiseerida, näiteks IPde valge nimekiri või juurdepääsu ajaline piiramine. Nii saad turvarikkumisi ja andmelekkeid ära hoida.

 • Soovitused turvalisuse haldamiseks

  Sinu kasutajaseadete põhjal antakse sulle soovitusi, kuidas teha oma konto vähem haavatavaks, suunata kasutajate käitumist ning tegeleda turvaintsidentidega.

Nähtavuse ja sisselogimise turvamine

Hõlpsasti kasutatavad funktsioonid aitavad sul kontrollida kasutajate ligipääse – alates sellest, kuidas inimesed sinu ettevõtte kontole sisse logivad kuni selleni, mida nad Pipedrive'is näevad ja teevad

Organisatsiooni andmete haldamine

Pipedrive'i jaoks on privaatsus ja turvalisus ülitähtsad nii meie toodete kui ka organisatsiooni mõttes, kaitsmaks oma klientide andmeid, mis nad on meie kätte usaldanud

 • GDPR

  Pipedrive järgib GDPRi nõudeid täielikult, kaitstes andmesubjekti õigusi täie vastutustundega kõikidel tasanditel.

 • Ettevõtte-ülene koolitus

  Andmekaitse ulatub märksa kaugemale meie turvalisustiimi tööst. Iga Pipedrive'i töötaja on läbinud koolituse ning teab, mida tal tuleb teha, et andmed turvalisena hoida.

 • Andmete talletamine ja krüpteerimine

  Sina oled oma andmete omanik ning me ei kasuta neid kunagi väljaspool teenust, mida sulle pakume. Saad alati oma andmeid eksportida, API kaudu edastada või paluda meil need kustutada.

 • Andmekaitsespetsialist

  Pipedrive'il on 2017. aastast pädev andmekaitsespetsialist, kes juhib andmekaitse korraldust ning kõiki sellealaseid samme.

Turvaline infrastruktuur

Vali kaljukindel veebimajutus koos igapäevaste varukoopiatega erinevates kohtades. Meid usaldavad kümned tuhanded kliendid üle kogu maailma

 • Maailmatasemel andmete talletamine

  Teie andmete parimaks säilitamiseks ja kaitsmiseks kasutame tipptasemel veebimajutajaid Rackspace'i ja AWSi. Parima toimimise ning reeglitelevastavuse nimel on Pipedrive'i Euroopa, Aafrika, India, Iisraeli, Türgi ja Kasahstani kasutajate andmebaasid talletatud Frankfurdis. Teiste maade kasutajate andmed on talletatud USAs asuvates andmekeskustes.

 • Krüptimine ja andmehaldus

  Kasutame kõigi andmete jaoks tipptasemel krüptimist, nii salvestamisel kui avalike võrkude kaudu edastamisel. Sellega tagame sinu talletatud andmete maksimaalse turvalisuse ja kestvuse.

 • Igapäevased varukoopiad

  Me teeme sinu andmetele iga päev varukoopiad, mis on olemas tagasiulatuvalt kolm kuud. Seejärel varukoopiad krüptitakse ning salvestatakse turvalisse kohta.

Materjalid

Andmetöötluslepingu lisa
Whitepaper
RFC 2350
Pipedrive'i haavatavuse avalikustamise programm (VDP)

Seda kasutab 95 000 ettevõtet 179 riigis

Ühine müügiekspertidega

või

või
Vaata demot